Friday, September 19, 2008

Nghĩ về emNghĩ về em

Trần Khải Thanh Thuỷ
(Cho Lê thị Kim Thu)


Đảng bắt em giam vào lao ải
Nửa đêm chị dậy nghĩ về em
Nhói đau lòng chị nơi ngực trái
Mới đó mà nay đã tháng tròn

***

Hai mươi tuổi một mình theo kiện
Đất đai khai phá, đảng cướp không.
Nay bị giam thân trong ngục tối
Đôi mắt còn căm hận bọn giòi*

***

Một tháng thật rồi chị xa em
Lòng đau từng thớ thịt, đường gân
Xin em hãy bền gan, nhẫn nại
Bắt em rồi đảng đổ nhanh thêm

***

Em, em hỡi người em bé nhỏ
Vì độc tài - lăn xả đấu tranh
Trước tượng Chúa chị nguyện cầu sớm tối
Đón em về trong dân chủ, tự do


Hang đá 14-9-2008
(Tròn một tháng sau ngày Lê thị Kim Thu bị bắt)
Trần Khải Thanh Thủy
--------------------------------------------------------------------------
*Từ dùng của Dương Thu Hương, gọi lãnh đạo là bọn giòi đỏ Ba Đình

(Theo Web Vietnam Exodus)