Friday, October 12, 2007

English PEN viết về TKTT

English PEN viết về TKTT

Hồ sơ của Hội Văn Bút Quốc Tế Anh Quốc về nhà văn bị cầm tù và hội viên danh dự Trần Khải Thanh Thủy được lưu giữ trên mạng www.englishpen.org như sau:
http://www.englishpen.org/writersinprison/honorarymembers/vietnam/trankhaithanhthuy/

Tran Khai Thanh ThuyProfession: Novelist, essayist, poet and editor

Date of arrest: 21 April 2007

Details of arrest: Tran Khain Thanh Thuy was arrested at her home in Hanoi, where she is said to have been under strict house arrest since November 2006. She is believed to be charged with violating Article 88 of the Criminal Code for disseminating information considered harmful to the State by the authorities. She has also been accused of being a member of Bloc 8406, a leading underground pro-democracy group, of supporting a dissident human rights organisation and of illegally organising a trade union. She faces up to twelve years in prison.

Trial details: Her trial has not yet begun.

Professional details: Tran Khai Thanh Thuy is a renowned novelist, poet, essayist and editor of the underground dissident magazine To Quoc (Fatherland). Because of her writing, published on the Internet, she has been under heavy surveillance and harassment since September 2006. She was one of this year's Hellman Hammet Award Winners.

Health concerns: She suffers from diabetes and advanced tuberculosis, for which she has been receiving hospital treatment. There are serious concerns that she is not receiving the necessary medical treatment in detention.

Other Details: Tran Khai Thanh Thuy has been repeatedly denounced and humiliated in public meetings organised by the Vietnamese authorities, including a 'People's Court' in October 2006, where police gathered 300 people in a public stadium to insult her. Her home was attacked by mobs who entered her home calling her a traitor and a prostitute, threatening to beat her. The police refuse to protect her, calling for her to abandon her activism to ensure her safety. In September and October 2006, she was repeatedly questioned and detained by the authorities and dismissed from her job. She was held under strict house arrest during APEC meetings in November of that year.

Honorary Member: English PEN
---------------------


Sau đây là bản dịch của tài liệu trên :

Trần Khải Thanh Thủy


Nghề nghiệp: Nhà văn, bình luận gia, nhà thơ và nhà biên tập.

Ngày bị bắt giam: 21/4/2007.

Chi tiết vụ bắt giữ: Bà Trần Khải Thanh Thủy bị bắt tại nhà Bà ở Hà Nội, nơi có tin cho rằng Bà đã bị quản chế nghiêm ngặt tại gia kể từ tháng 11 năm 2006. Người ta tin rằng Bà sẽ bị buộc tội vi phạm Điều 88 luật Hình sự vì đã phát tán tin tức được nhà cầm quyền xem là nguy hại cho Quốc gia. Bà cũng bị buộc tội là thành viên của Khối 8406, một nhóm tranh đấu dân chủ bí mật quan trọng, tội ủng hộ một tổ chức đối kháng đòi nhân quyền và tội tổ chức một nghiệp đoàn bất hợp pháp. Bà có thể bị xử đến 12 năm tù.

Chi tiết xét xử: Việc xét xử Bà vẫn chưa bắt đầu.

Chi tiết nghề nghiệp: Bà Trần Khải Thanh Thủy là một văn sĩ, thi sĩ, bình luận gia nổi tiếng và là biên tập viên của tờ báo đối kháng bí mật Tổ Quốc. Vì các bài viết của Bà, được phát tán trên mạng Internet, Bà đã bị gíam sát nghiêm ngặt và bị sách nhiễu kể từ tháng 9 năm 2006. Bà là một trong số người đã đoạt được Giải Thưởng Hellman Hammet trong năm nay.

Quan tâm sức khỏe: Bà bị bệnh tiểu đường và bệnh lao phổi nặng, bệnh lao này đã buộc Bà phải vào nằm nhà thương điều trị. Có nhiều lo ngại là Bà không nhận được thuốc men chữa trị cần thiết trong nhà tù.

Các chi tiết khác: Bà Trần Khải Thanh Thủy đã bị tố cáo và nhục mạ nhiều lần trong những cuộc tố cáo trước đám đông do nhà cầm quyền Việt Nam tổ chức, kể cả cuộc “đấu tố” trong tháng 10 năm 2006, trong đó công an tụ tập 300 người tại một khán đài công cộng để sỉ nhục Bà. Nhà Bà bị những đám côn đồ xâm nhập la mắng Bà là phản quốc, là đĩ điếm, đe dọa sẽ đánh đập Bà. Công an đã từ chối không chịu bảo vệ Bà, nhưng lại kêu gọi Bà phải từ bỏ các hoạt động để được an toàn. Vào tháng 9 và tháng 10 năm 2006, Bà bị thẩm vấn liên tục và bị nhà cầm quyền giam giữ và đuổi việc. Bà bị quản chế tại gia nghiêm ngặt trong dịp có cuộc hội nghị APEC vào tháng 11 năm đó.

Hội viên Danh dự: Hội Văn Bút Quốc Tế Anh Quốc.