Monday, March 23, 2009

Văn Hóa Đảng Tràn Vào Nhà

Còn ai trồng khoai đất này?
Đây là lần thứ 6 công an CSVN đã lén lút đổ phân hôi thối và ném những thứ ô uế vào nhà người dân Trần Khải Thanh Thủy

Xô đựng phân vứt lăn lóc khi bị phát hiện.


Văn hoá Ba Đình theo lệnh Đảng tràn vào bên trong nhà.


Văn hoá Ba Đình theo lệnh Đảng tràn vào bên trong nhà.Cửa khoá trái, gia đình ra phường báo cáo yêu cầu công an Phường can thiệp, phá khoá giúp nhưng tên nguyễn Xuân Hoạt công an hình sự không xuống, vì sợ lộ mặt


Xác chuột chết trương phềnh được đem về từ lăng Hồ chủ tịch!


Khóa trái cửa theo bài bản của công an phường Trung Phụng dạy bảo!