Monday, March 30, 2009

Bác lại ợ chua


Lê Lâm
( Tặng đảng khi nghe tin nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ bị người của đảng tấn công bằng bom phân lần thứ 4)

Đêm qua Bác lại ợ chua
Ợ ra một bãi, thối chua mút mùa
Nhìn xem rõ của bác chưa?
Ăn bẩn, dối trá, ợ ra đằng mồm

Ba đình sớm nóng, chiều nồm
Giữa lòng lăng , bác ...lồm cồm bò ra
Xác thây dính chút gió mùa
Đêm về bác bỗng ... ợ chua khắp sàn

Ợ ra tư tưởng bạo tàn
Thối như cứt nát ngập tràn đông tây
Đảng tôn thờ bác tháng ngày
Bác ơi sao bác bầy hầy thối tha?

Đảng nêu tư tưởng cha già
Bắt dân cả nước được đà noi theo
Bác là một tấm gương treo
Sao tư tưởng bác ...như mèo mửa ra?


Đêm qua Bác lại ợ chua
Khâm Thiên
15-3-2009
Lê Lâm( Học Viện Ngân Hàng - Hà Nội)